I ni. I chi. I bawb.

Dolennu fideo cefndir

Croeso

Mae Goleuo’r Gwyllt yn eich gwahodd i ymuno â 20,000 o bobl, o bob cefndir, i oleuo tirweddau prydferth ar draws y DU. Mae croeso cynnes i unrhyw un gofrestru ar gyfer y gyfres hon o ddigwyddiadau, a fydd yn dathlu byd natur, ein cyfrifoldeb i’w ddiogelu a hawl pawb i grwydro cefn gwlad. Mae’r prosiect hwn yn rhan o UNBOXED: Creadigrwydd yn y Deyrnas Unedig, sef dathliad arloesol o greadigrwydd ar draws y DU yn ystod 2022, ac mae’n cael ei arwain gan yr arbenigwyr celfyddydau awyr agored Walk the Plank.

Cymryd Rhan

Rydyn ni eisiau i chi gario golau a’n helpu i greu digwyddiad hudolus a chofiadwy yn yr awyr agored. Bydd hyd at 20 o wahanol leoliadau cyfrinachol ar hyd a lled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon lle gallwch ymuno. Nid oes yn rhaid talu i gymryd rhan ac mae croeso cynnes i bawb gofrestru – a dweud y gwir, rydyn ni eisiau i chi ddweud wrthym beth sydd ei angen arnoch er mwyn i chi allu cymryd rhan.

Gyda’n gilydd, byddwn yn dathlu byd natur, yn dangos bod cefn gwlad yn eiddo i bob un ohonom, ac mai ein gwaith ni yw ei ddiogelu.

Byddwn i’n gallu ysgrifennu llyfr am yr holl adegau anhygoel a ges i, ond dwi’n credu mai’r allwedd i lwyddo gydag unrhyw ddigwyddiad yw gwneud yn siŵr eich bod yn dewis cyfranogwyr brwd

Gina Watson
Hyrwyddwr Gemau, Gemau Olympaidd Llundain 2012

CYNALIADWYEDD

Bydd Goleuo’r Gwyllt hefyd yn brosiect carbon bositif net, gan helpu i leihau mwy o garbon nag y mae’n ei gynhyrchu. Y nod yw gadael dim ôl, a grymuso pawb sy’n gysylltiedig i wneud gwahaniaeth yn lleol. Yn wyneb yr argyfwng hinsawdd, bydd miloedd o Oleuwyr yn gofalu am fyd natur i’r dyfodol.

Mae’r prosiect wedi’i wreiddio yng nghefn gwlad, a dathlu ein tirweddau. Mae’n eu gweld fel lleoedd gwerth eu diogelu i bawb, am byth