Ffilmiau

A looping pan of a graphical and photographic mixed montage used as a background graphic which contains no audio

Wrth i ni barhau â’n taith i’r dirwedd, byddwn yn rhannu ffilmiau o bob digwyddiad, yn ogystal â straeon, lluniau, cerddoriaeth a mwy. Os ydych chi’n cymryd rhan fel Goleuwr, neu os ydych chi eisiau gweld beth mae Goleuo’r Gwyllt yn ei wneud, beth am edrych wylio ein ffilmiau?

Cofiwch – mae digwyddiadau Goleuo’r Gwyllt yn cael eu cynnal ledled y DU tan fis Medi. Beth am gymryd rhan a threfnu eich lle fel Goleuwr heddiw?

map of the UK

Byddwn yn teithio i 20 o leoliadau gwahanol ar hyd a lled y DU

Os ydych chi eisiau cymryd rhan, bydd rhywbeth yn digwydd y gallwch chi gymryd rhan ynddo – p’un ai ydych chi’n byw yng Nghymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon. Efallai ei fod gerllaw, neu gallwch deithio gyda ni yno. Gall unrhyw un gofrestru i ymuno, a bydd y digwyddiadau’n cael eu cynnal beth bynnag fo’r tywydd!