Yn ôl I: Partneriaid

Siemens

Drwy ein technoleg, nod Siemens yw trawsnewid bywyd bob dydd i gael yfory gwell: “Technoleg gyda Phwrpas”.  Yn aml, mae’r hyn rydyn ni’n ei wneud y tu ôl i’r llenni – y meddalwedd cudd sy’n gwneud i dechnoleg wych weithio, ond gyda’r prosiect Goleuo’r Gwyllt hwn, rydyn ni’n falch iawn o ddod â thechnoleg arloesol i’r amlwg. Ar y cyd ag aelodau eraill y consortiwm byddwn yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd i ddilyn gyrfaoedd ym maes technoleg ac yn helpu pob un ohonom i ddisgyn mewn cariad eto gyda byd natur a gweithio’n galed i’w warchod.

Mae cynaliadwyedd wrth galon popeth rydyn ni’n ei wneud. Ers 2014, mae Siemens eisoes wedi lleihau 54% ar ein hallyriadau CO2, gyda’r nod o fod yn garbon niwtral erbyn 2030. Mae prosiect Goleuo’r Gwyllt yn enghraifft wych o ddod â phŵer technoleg yn fyw er mwyn ennyn diddordeb cymunedau lleol, dathlu arloesedd a holl agweddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau, a mathemateg (STEAM).

1
2

MAE SIEMENS YN BARTNER TECHNOLEG I GOLEUO’R GWYLLT.

Yr her oedd dylunio a gweithgynhyrchu’r dyfeisiau y bydd miloedd o ‘Oleuwyr’ gwirfoddol yn eu cario yn y lleoliadau gwyllt byddan nhw’n eu dewis ar hyd a lled y DU fel rhan o’r ŵyl.

Felly roedd angen i’r dyfeisiau fod yn solet, yn hawdd eu defnyddio ac yn ddibynadwy. Roedd angen iddyn nhw hefyd alluogi’r coreograffwyr yn Walk the Plank i’w ffurfweddu ar gyfer amrywiaeth o effeithiau arbennig er mwyn creu’r golygfeydd gwych, gweledol sydd ar y gweill.

Roedd ein peirianwyr, gan gynnwys graddedigion, yn cyfuno manteision y Rhyngrwyd Pethau (IoT) a thechnoleg ddi-wifr sydd eisoes yn cael ei defnyddio gan y diwydiannau digwyddiadau, cyfryngau a chelfyddydau i ddylunio pensaernïaeth system a dyfeisiau newydd sy’n addas i’w defnyddio’n symudol mewn amgylcheddau mawr yn yr awyr agored. Mae’r technolegau a ddefnyddir yn cynnwys olrhain lleoliad mewn amser real, batris a storio eu hynni a chysylltedd di-wifr.

Rydyn ni wedi llwyddo i brofi prototeipiau cynnar y tu allan i bencadlys Siemens ym Manceinion a bydd y dechnoleg yn cael ei phlannu mewn lampau llaw wedi’u haddasu. Bydd y rhain yn cael eu cynhyrchu gan yr arbenigwyr goleuo digwyddiadau yng Nghaerloyw, Core Lighting.

Mae Siemens yn arloeswr digidol sy’n canolbwyntio ar feysydd trydaneiddio ac awtomeiddio.  Rydyn ni’n creu partneriaethau gyda’n cwsmeriaid i ddatgloi eu potensial busnes drwy ddefnyddio ein gwybodaeth ddigidol a’n technoleg sy’n ynni effeithlon ac yn arbed adnoddau.

Mae Siemens yn gwmni technoleg byd-eang sy’n cyflogi dros 40,000 o bobl mewn ymchwil a datblygu ar hyd a lled y byd. Mae’n creu 23 o ddyfeisiadau bob diwrnod gwaith ac mae ganddo oddeutu 43,000 o batentau cofrestredig. Mae Siemens wedi bod yn dyfeisio ac yn arloesi ers 170 o flynyddoedd, gyda gweithgareddau yn y DU ers 1843.

UNBOXED 2022 yw’r union beth sydd ei angen arnom ni i gyd. Bydd yn hwb enfawr i lesiant bob un ohonom ac rwy’n eithriadol o falch bod ein peirianwyr Siemens ifanc wedi chwarae rhan bwysig yn y gwaith o arloesi a dyfeisio’r dechnoleg sydd ei hangen i greu’r rhyfeddodau gweledol byddwn i gyd yn eu rhannu ac yn eu mwynhau fel rhan o Goleuo’r Gwyllt.

Robin Phillips
Pennaeth Siemens Advanta Consulting UK

Siemens Tîm

 • Robin Phillips delwedd proffil

  Robin Phillips

  Head of Siemens Advanta Consulting UK

 • Mark Higham delwedd proffil

  Mark Higham

  General Manager for Process Automation, Siemens Digital Industries

 • Annabel Ohene delwedd proffil

  Annabel Ohene

  Graduate Engineer at Siemens Digital Industries

 • Nathaniel Fernandes delwedd proffil

  Nathaniel Fernandes

  Graduate Engineer at Siemens Digital Industries