Rhestr bostio

Rydyn ni’n chwilio am 20,000 o Oleuwyr i helpu i oleuo tirweddau hardd ar hyd a lled y DU. Gallwch ymuno ar eich pen eich hun, gyda theulu a ffrindiau neu gyda mudiad. Mae’n rhad ac am ddim ac mae croeso cynnes i bawb. A dweud y gwir, rydyn ni’n gobeithio gwneud yn siŵr bod modd i unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan wneud hynny.

YMUNWCH A’R RHESTR BOSTIO

Mae Goleuo’r Gwyllt yn brosiect sy’n cael ei ddarparu gan Walk the Plank, drwy anfon y ffurflen hon rydych chi’n cytuno bod Walk the Plank yn cael cysylltu â chi ynghylch Goleuo’r Gwyllt. Fyddwn ni ddim yn rhannu eich manylion ag unrhyw sefydliad trydydd parti oni bai fod y gyfraith yn mynnu ein bod yn gwneud hynny. Unwaith y byddwch chi wedi tanysgrifio, byddwch chi’n gallu dad-danysgrifio ar unrhyw adeg drwy ddilyn y dolenni mewn unrhyw negeseuon e-bost y byddwn ni’n eu hanfon atoch chi.

*rhaid rhoi hwn
Ydych chi eisiau clywed gan Walk the Plank am brosiectau perthnasol ar wahân i Goleuo’r Gwyllt drwy e-bost?
Rydym ni eisiau i chi fod yn hapus â’r ffordd rydym ni’n defnyddio eich data ac rydym ni angen eich caniatâd chi i anfon gohebiaeth atoch chi dros e-bost.